Bulletin HPB chirurgie 2006/4

Syndrom diabetické nohy – Praha 2006

Texty z jednodenního sympozia konaného dne 3.11. 2006 v IKEM Praha

Zásady terapie infekce u syndromu diabetické nohy
Jirkovská A (Praha)

Problematika a terapie polyrezistentních bakteriálních kmenů
Petkov V (Praha)

Diagnostika a léčba kotických infekcí
Fejfarová V, Skořepová M, Jirkovská A, Bém R, Křížová M, Mášová I, Skibová J (Praha)

Meticilin rezistentní Staphylococcus aureus – problém nejen podiatrické ambulance
Kratochvíl A, Treflová L, Šilhová E, Petrová K (Praha)

Aktuality v diagnostice a léčbě Charcotovy osteoarthropatie
Bém R, Jirkovská A, Fejfarová V (Praha)

Stávající možnosti využití moderních terapeutických obvazů
Bureš I (Pardubice)

Diabetoložkou v Mexiku
Lacigová S (Plzeň)

Kde končí možnosti radiologických intervencí na bércových tepnách?
Kožnar B, Peregrin JH (Praha)

Psychologické aspekty syndromu diabetické nohy
Hrachovinová T (Praha)

Optimální postupy ošetření rány z hlediska podiatrické sestry
Fexová P, Mezaninová L, Jirkovská A (Praha)