Bulletin HPB chirurgie 2006/3

Komplexní přístup k léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu (KR - Ca) – Praha 2006

Texty z jednodenního sympozia konaného dne 3.11. 2006 v ÚVN Praha

Diagnostika metastáz jater při kolorektálním karcinomu tlustého střeva
Buřič I (Praha)

Adjuvant and neoadjuvant treatment of colorectal liver secundarities, tumor downstaging
DuFoure P (Strasburg)

Endovaskulární výkony při metastatickém postižení jater
Mašková J (Praha)

Současné postavení port katétru a hepatica u nemocných s jaterními metastázami
Pantoflíček J (Praha)

Anesteziologický management u velkých resekcí jater
Šidák M (Praha)

Indikace radiofrekvenční ablace u jaterních metastáz kolorektálního karcinomu
Kučera M (Praha)

Dispenzarizace nemocných po ošetření jaterních metastáz KR-Ca
Langer D (Praha)

VI Novinky v pankreatologii – Brno 2006

Texty z jednodenního sympozia konaného dne 89 2006 v Brně

Pancreatic stellate cell activation in pancreatitis and cancer
Jaster R (Rostock)

Insulin-like growth factor receptor (IGF II) R /mannosa 6-fosfátem modifikovaný receptor pro albumin (M6P(28)-HSA) R/ na povrchu hvězdicovitých buněk pankreatu
Nechutová H, Jaster R (Brno, Rostock)

Testy exokrinní funkce pankreatu - elastáza 1 ve stolici a dechový test s 13C-MTG
Kocna P, Vaníčková Z, Krechler T, Lukáš M, Doseděl J, Kohout P (Praha)

Přínos genetického testování EUS-navigovaných bioptických vzorků v diferenciální diagnostice ložiskových lézí pankreatu
Minárik M (Praha)

Intraduktální ultrasonografie pankreatu
Novotný I (Praha)

Diagnostika tumorů pankreatu pomocí cílené biopsie kontrolované lineárním endosonografem
Keil R, Hrdlička, L, Leffler J, Šimša J, Pafko P, Kodetová D (Praha)

Endoskopická léčba chronické pankreatitidy
Procházka V, Konečný M, Gregar J, Tozzi I (Olomouc)

Profil nemocných s alkoholickou chronickou pankreatitidou a alkoholovou cirhózou
Špičák J, Poulová P, Beneš M, Štirand P (Praha)

Hodnocení chirurgické léčby kvality života po operaci pro chronickou pankreatitidu
Bělina F, Ryska M, Froněk J (Praha)

Radikální resekce u karcinomu hlavy pankreatu
Ryska M, Bělina F, Strnad R (Praha)

Resekce pankreatu v terénu předchozích operací v subhepatální oblasti
Procházka V, Kala Z, Man M (Brno)

Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou algické formy chronické pankreatitidy
Havlík R, Loveček M, Klos D, Neoral Č (Olomouc)

Ampulomy Problematika diagnostiky a léčby Zkušenosti ve FNB
Kala Z, Procházka V, Hlavsa J, Man M, Novotný I (Brno)

Vztah karcinomu pankreatu a poruch glukózového metabolizmu
Krechler T, Novotný J, Zeman M, Krška Z, Švestka T, Lukáš M, Šváb J, Žák A (Praha)