ročník 13,2005 č.3-4
Diabetická noha

Protetické pomůcky diabetických pacientů

Pavlů J

PROTETIKA, s.r.o., Praha

Udává se, že 40 - 60 % netraumatických amputací dolních končetin je provedeno u diabetiků. Díky snaze zachránit co největší část končetiny, byť s vědomím komplikací při doléčení, narůstá v posledních letech množství amputací v noze. I když zhojení může trvat i několik měsíců, neovlivňují tyto amputace schopnost chůze, pokud pacient používá terapeutickou obuv nebo vhodnou odlehčovací ortézu. Stále tu ovšem zůstává riziko následných ulcerací a dalších amputací. Při vyšších amputací (nad kotníkem) již pacient ztrácí na postižené straně oporu ve stoji a musí být vybaven odpovídající protetickou pomůckou.

Obecně řeší protézy dolních končetin tři problémy:
- za prvé je to opora = stoj,
- za druhé dynamický odval = chůze,
- estetický vzhled. Čím je ztráta končetiny menší, tím více jsou tyto atributy zachovány.
Vysoké amputace jsou spojeny s vysokou mortalitou. Zvláště u amputací nad kolenním kloubem, kdy je problém i následná rehabilitační péče a zácvik na protéze. Lze však konstatovat, že není zásadní rozdíl mezi diabetickými a ostatními amputovanými, co se týká typu protetického vybavení, přivyknutí a způsobu užívání. Problémů přibývá spíše s vyšším věkem a nedostatečnou fyzickou a duševní aktivitou pacientů.
Základem každé protézy je lůžko, v němž je pahýl uložen. Typů je celá řada, ale všechny v podstatě počítají s různým stupněm kontaktu mezi pahýlem a stěnou lůžka. U diabetických pacientů je proto potřeba zvýšené pozornosti v této oblasti, protože při užívání pomůcky dochází k novým tlakům na pahýl, drobným oděrkám kůže, drážděním oblasti jizvy a při známé snížené citlivosti diabetiků, může docházet k dalším ulceracím. Proto je zvláště v začátcích nošení pomůcky nutná častá kontrola a spolupráce mezi všemi zúčastněnými odborníky. Na obr.1 je patrna stavba protézy při různých úrovních amputace.
Používají se stavební díly, kombinované s moderními technologiemi výroby pahýlových lůžek. Nejnovější typy lůžek užívají spojení silikonových nebo gelových návleků na pahýl (obr. 2) s vlastním lůžkem z měkčených plastů (polyetylén) nebo objímek z litých pryskyřic.(pro zvětšení klikněte na obrázek)


(pro zvětšení klikněte na obrázek)

Vždy je dbáno, a zvláště u diabetiků, na komfort pacienta v lůžku. Odlehčují se kontaktní místa (kostní výčnělky, rozsáhlejší jizvy či plastiky) a přímý nášlap na apex pahýlu. Samozřejmostí je individuální řešení tvaru a celková koncepce protetické pomůcky, v ideálním případě za spolupráce širokého spektra odborníků - ortopédů, chirurgů, diabetologů, protetiků, rehabilitace a fyzioterapie.
Důležitou otázkou je včasnost prvního vybavení protetickou pomůckou po amputaci. U diabetických pacientů bývá úplné zhojení poamputační rány záležitostí i několika měsíců. Za tu dobu již však pacienti s vyšší amputací ztrácejí nejen pohybové stereotypy, ale snižuje se jim i celková tělesná výkonnost. O vhodné době k oprotézování lze uvažovat v okamžiku opadnutí primárního otoku a uzavření amputační jizvy. Následné komplikace lze již řešit v rámci úprav (uvolnění, případně vypodložení) ve vnitřku pahýlové objímky.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. J. Pavlů
Protetika, spol. s. r. o
Papírenská 1 - Areál Ergon
160 00 Praha 6