OBSAH

ročník 12,2004 supplement

Efektivita péče o pacienty se syndromem diabetické nohy

Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí
Texty přednášek
(texty neprošly jazykovou úpravou)