Novinky:


10.3.2011
Loket 2011, program a možnost registrace
Více zde...1.2.2009
Byla přidána poslední dvě čísla časopisu Bulletin HPB chirurgie.
Více zde...


15.12.2008
Vážené kolegyně a kolegové,
dovoluji si vás informovat, že Bulletin HPB chirurie po 16 letech svého nezávislého vydávání bude od ledna 2009 součástí časopisu "Rozhledy v chirurgii", časopisu České chirurgické společnosti ČLS JEP. Toto rozhodnutí je motivováno snahou zkoncentrovat české publikace z chirurgie, gastroenterologie a z dalších spolupracujících oborů do menšího počtu odborných časopisů.

Rozhledy v chirurgii tak budou od ledna 2009 časopisem nejen České chirurgické společnosti, ale i České společnosti HPB chirurgie. Anglické souhrny prací publikovaných v Rozhledech v chirurgii jsou uváděny na stránkách www.pubmed.org.

Doufám, že toto rozhodnutí, které bylo diskutováno jak na výboru České chirurgické společnosti, tak i na výboru České gastroenterologické společnosti, bude chápáno právě z výše uvedeného hlediska.