Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po roce 2008 se Bulletin HPB stal po 16 letech edice na základě dohody s výborem České chirurgické společnosti a se šéfredaktorem prof. M. Hájkem, DrSc. součástí Rozhledů v chirurgii.

Se vznikem sekce HPB jako součásti České chirurgické společnosti ČLS JEP, původní význam, tj. podpora všech lékařů zabývajících se profesně problematikou diagnostiky a léčby chirurgických onemocnění HPB oblasti, pominul. Proto Česká společnost HPB chirurgie byla rozhodnutím městského soudu v Praze ke dni 7.2. 2017 po 26 letech trvání zrušena.

Odborné akce tradičně pořádané Českou společností HPB chirurgie, např. každoroční jarní setkání na hradě Loket či organizace odborných bloků kongresů či sympozií, přebírá Česká chirurgická společnost, sekce HPB chirurgie. Jarní setkání na hradě LOKET budou nadále organizována ve spolupráci se Společností pro gastrointestinální onkologií ČLS JEP.

Jménem zakladatelů České společnosti HPB chirurgii vám všem děkujeme za dlouholetou podporu a dovolíme si vyjádřit naději, že nadále budeme spolupracovat a společně se těšit na naše společné odborné akce a setkání. Webová stránka www.hpb.cz zůstává nadále funkční pro archiv Bull HPB a je vám plně k dispozici.


Jaroslav Pantoflíček
Miroslav Ryska